Gość zapowiedziany – Gość oczekiwany

Prosimy wszystkich chcących odwiedzić nasze lądowisko o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu, w miarę możliwości w przeddzień planowanego przylotu, na adres mailowy migiem11@interia.eu lub metrom13@wp.pl. Z góry dziękujemy !!!