Zmiany, zmiany, zmiany…

Od 20 czerwca 2019 r. zmiana oznaczników stref TSA, TFR, TRA na TS, TF, TR

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej opublikowała poprawki do AIP (AIRAC AMDT 215), w których zamieściła m.in. informację o zmianie oznaczników stref TSA, TFR, TRA na TS, TF, TR. Nowe oznaczenia będą obowiązywały od 20 czerwca 2019 r.
O wyjaśnienie tematu poprosiliśmy PAŻP i zgodnie z otrzymanymi informacjami usunięcie ostatniej litery wynika z ograniczeń systemów przetwarzania i walidacji planów lotu systemu Network Managera. Zasady funkcjonowania stref TSA/TRA i TFR się nie zmieniają ani dla ich użytkowników, ani też dla służb ruchu lotniczego. Skrócone oznaczniki systemowe stosowane są w tabelach zawierających szczegółowe dane tych stref, AUP/eAUP/UUP oraz danych NM.   
W związku z powyższym, wszystkie kraje członkowskie zostały zobligowane do skrócenia swoich oznaczenia stref z trzech do dwóch liter, tak, żeby system Network Managera był w stanie przyjąć te dane.
Strefy TSA, TRA, TFR przyjmują skrócone oznaczniki systemowe odpowiednio TS, TR i TF. Znaki identyfikacyjne stref składają się z następujących grup liter i numeru:

  • EP – znaki przynależności terytorialnej zgodnie z Doc 7910 ICAO
  • litery określającej rodzaj danej strefy:
  • TS – dla stref czasowo wydzielonych (TSA)
  • TR – dla stref czasowo rezerwowanych (TRA)
  • TF – dla korytarzy dolotowych do stref TSA (TFR)
  • TD – dla stref TSA wydzielonych w formie stref niebezpiecznych
  • numeru dla stref czasowo wydzielonych (TSA), stref czasowo rezerwowanych (TRA) i korytarzy dolotowych (TFR) do TSA, np. EPTS08, EPTR05, EPTF06.
  • numeru (od 301 począwszy) dla stref TSA wydzielonych w formie stref niebezpiecznych (np. EPTD301)
  • liter A, B, C itd. dla segmentów stref TSA i TRA
  • litery Z dla FBZ zdefiniowanego dla danej strefy

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach.