(…) i słowo ciałem się stało…..

I słowo ciałem się stało…. Całkiem niedawno przedstawialiśmy Sławka – naszego Kolegę z lądowiska jako nielota…. jeszcze. A tu – jaka niespodzianka !!!!

Sławku – gratulujemy odważnej decyzji o rozpoczęciu szkolenia. I tradycyjnie życzymy tylu lądowań co startów. Z nadzieją, że wkrótce i nasze futra przewietrzysz :-).

70 lat 34.plm

10.09.2022 spotkaliśmy się na naszym babiedolskim lotnisku na imprezie z okazji 70. lecia powstania 34 pułku lotnictwa myśliwskiego. Była część oficjalna /podziękowania dla dowódców Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej i 43. Bazy Lotnictwa Morskiego/, krótka wycieczka po lotnisku i – oczywiście – część mniej oficjalna, gdzie przy szklaneczce czegoś mocniejszego snuliśmy lotnicze opowieści… Za organizację całości brawa dla Kolegi Pawła Padiasa.

Jedyne, czego nam zabrakło, to gwizd turbiny i huk dopalania naszych „zaczarowanych ołówków”.

Zmiany, zmiany, zmiany…

Od 20 czerwca 2019 r. zmiana oznaczników stref TSA, TFR, TRA na TS, TF, TR

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej opublikowała poprawki do AIP (AIRAC AMDT 215), w których zamieściła m.in. informację o zmianie oznaczników stref TSA, TFR, TRA na TS, TF, TR. Nowe oznaczenia będą obowiązywały od 20 czerwca 2019 r.
O wyjaśnienie tematu poprosiliśmy PAŻP i zgodnie z otrzymanymi informacjami usunięcie ostatniej litery wynika z ograniczeń systemów przetwarzania i walidacji planów lotu systemu Network Managera. Zasady funkcjonowania stref TSA/TRA i TFR się nie zmieniają ani dla ich użytkowników, ani też dla służb ruchu lotniczego. Skrócone oznaczniki systemowe stosowane są w tabelach zawierających szczegółowe dane tych stref, AUP/eAUP/UUP oraz danych NM.   
W związku z powyższym, wszystkie kraje członkowskie zostały zobligowane do skrócenia swoich oznaczenia stref z trzech do dwóch liter, tak, żeby system Network Managera był w stanie przyjąć te dane.
Strefy TSA, TRA, TFR przyjmują skrócone oznaczniki systemowe odpowiednio TS, TR i TF. Znaki identyfikacyjne stref składają się z następujących grup liter i numeru:

  • EP – znaki przynależności terytorialnej zgodnie z Doc 7910 ICAO
  • litery określającej rodzaj danej strefy:
  • TS – dla stref czasowo wydzielonych (TSA)
  • TR – dla stref czasowo rezerwowanych (TRA)
  • TF – dla korytarzy dolotowych do stref TSA (TFR)
  • TD – dla stref TSA wydzielonych w formie stref niebezpiecznych
  • numeru dla stref czasowo wydzielonych (TSA), stref czasowo rezerwowanych (TRA) i korytarzy dolotowych (TFR) do TSA, np. EPTS08, EPTR05, EPTF06.
  • numeru (od 301 począwszy) dla stref TSA wydzielonych w formie stref niebezpiecznych (np. EPTD301)
  • liter A, B, C itd. dla segmentów stref TSA i TRA
  • litery Z dla FBZ zdefiniowanego dla danej strefy

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach.